OstravaZlín

Ceník

Ceník POLOLETÍ

Složka   Cena VS 1. Pololetí VS 2. pololetí
MINI NEW přípravka 1x týdně 60min 1500,- Kč 1201 2201
MINI STARS mírně pokročilí 1x týdně 90min 1800,- Kč 1202 2202
KIDS TEAM přípravka 1x týdně 60min 1500,- Kč 1203 2203
KIDS UNIT přípravka 1x týdně 60min 1500,- Kč 1204 2204
BREAK DANCE začátečníci 1x týdně 60min 1500,- Kč 1205 2205
KIDS CREW mírně pokročilí 2x týdně 90min 2800,- Kč 1206 2206
BREAK DANCE pokročilí 2x týdně 60min 2650,- Kč 1207 2207
JUNIORS SQUAD mírně pokročilí 2x týdně 90 min 2800,- Kč 1208 2208
JUNIORS GANG pokročilí 2x týdně 90 min 2800,- Kč 1209 2209
STREET DOSPĚLÍ - BIG CREW 2x týdně 90min 2800,- Kč 1210 2210
STREET DOSPĚLÍ začátečníci 1x týdně 90min 1800,- Kč 1211

2211

 

Termíny plateb 

za I.pololetí do 30.září
za II.pololetí do 29.února

 

ČÍSLO ÚČTU: 9634660001 / 5500
V.S.: dle taneční složky
POZNÁMKA: jméno tanečníka

 

Finanční řád

Daná finanční částka musí být uhrazena vždy do daného termínu:
V 1.pololetí platí STÁVAJÍCÍ členové kurzovné do posledního září v roce.
V 2.pololetí mají možnost platit stávající členové do posledního února v roce.
- bankovním převodem na bankovní účet Beat Up crew
- variabilní symbol je dle seznamů výše
Noví členové skupiny po náboru platí příspěvky na bankovní účet do dvou týdnů od prvního tréninku.
Pokud tanečník začíná tančit až v průběhu roku do 15.dne daného měsíce, částka se mu snižuje dle finančního měsíčního řádu. Pokud tanečník začne tancovat po 15. dni v daném měsíci, tréninky mu jsou do konce měsíce doúčtovány blokově po 80 Kč / trénink

Tanečníci, kteří přijdou v průběhu roku, platí taktéž příspěvky přes bankovní účet po svém prvním tréninku.

Pro nové členy (pokud si nejsou 100% jisti, že chtějí dělat tento styl tance) doporučujeme si první lekce vyzkoušet. 1 lekce je ZDARMA. 

Sankce

Při překročení jakéhokoliv termínu zaplacení bude částka navýšena (již následující den) o příslušnou sankci.
Stávající členové: když někdo nezaplatí včas první pololetí, kdy už musí být peníze převedeny na účtu, má poslední možnost zaplatit do konce října, ale s automatickou sankcí 500kč k ceně pololetí jeho příslušné složky. Sankce platí bezpodmínečně od 1. října.
(to samé platí i v druhém pololetí -> nestihneš-li platbu do konce února, máš poslední možnost zaplatit do konce března, ale už s automatickou sankcí 500 Kč k ceně pololetí tvé příslušné skupiny).
Pokud se stane, že nebudeš mít uhrazeno ani do sankciovaného termínu, budeš nucen zaplatit své odchozené tréninky jako open classes (80kč jeden open class) a budeš nekompromisně vyloučen ze skupiny.

Způsoby platby

• Vkladem částky na pobočce Raiffeisen banky
• Vkladem částky na poště
• Bankovním převodem - č.ú. 6934660001/5500 (variabilní symbol - číslo složky)
Pozn.: Pokud někdo nestihne zaplatit do daného termínu a poté zaplatí převodem na účet, budeme během prvních tří pracovních dnů vyžadovat potvrzení o platbě (např. vytisknutý příkaz k úhradě). Je to z toho důvodu, že platba z různých bank putuje cca 3 prac. dny a navíc výpisy z účtu kontrolujeme v průběhu roku cca jedenkrát týdně. Pokud si potvrzení nedoneste a my nebudeme mít vaši platbu na našem výpisu z účtu, nebudete moci trénovat.

Vrácení kurzovného

V případě ukončení docházky v TS Beat Up jde vrácení peněz pouze ze zdravotních důvodů a na základě potvrzení od lékaře, finanční částka se vrací od data potvrzení lékaře zaokrouhleno na půlku měsíce a zaokrouhleno na sto koruny dolů, příklad: příspěvky na pololetí 2790 kč, 5 října potvrzení doktora, vrácení 1953 Kč po zaokrouhlení 1900 Kč. Platí včetně 15tého dne v měsíci.
Další možnost vrácení příspěvků je pro nováčky. Pokud někdo zaplatí celou částku a v průběhu 14 dnů od té doby, co začal tancovat (ne od té doby, co zaplatil) se rozmyslí, že mu to nevyhovuje, vrátíme mu částku mínus 1 měsíc. Doporučujeme však, předtím, než zaplatíte, si tréninky vyzkoušet. Pokud se následně rozhodnete kurzy navštěvovat, zaplacenou jednotnou lekci Vám z celkové částky za pololetí ve skupině odečteme.
Žádné jiné možnosti vrácení peněz NEJSOU!
"Kdyby si někdo nebyl jistý ani po jednom zaplaceném tréninku,že bude chodit pravidelně, potom má možnost chodit na otevřené taneční lekce pro všechny (tzv. Open classes), kde si dostatečně ověří zda se tomuto stylu tance a vůbec kultuře chce věnovat aktivně."

POZOR

Každý, kdo je členem taneční skupiny Beat Up Zlín (trénuje s určitou složkou), se zavazuje dodržovat tento finanční řád a při jeho porušení počítá s vyloučením ze skupiny bez možnosti vrácení peněz.